Бердянський медичний коледж

Професійної та практичної підготовки з хірургії


Голова циклової комісії - Бондарєв Микола Миколайович. В 1992 році закінчив Луганський медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа” та здобув кваліфікацію лікаря. З 1992 по 1995 рр. пройшов денно-заочну інтернатуру в Запорізькому інституті удосконалення лікарів та в хірургічному відділенні Бердянської міської лікарні. З 1995 р. працює ургентним хірургом хірургічного відділення міської лікарні, з 2005 р. – викладачем хірургії медичного коледжу. Відмінна риса педагогічного стилю Миколи Миколайовича від початку викладацької діяльності – прагнення осучаснити процес викладання хірургії шляхом поетапного впровадження в пізнавальний процес сучасних інформаційних технологій та їх раціонального поєднання з традиційними методами.

Московчук Валентина Іванівна. Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач хірургії, медсестринства в онкології, невідкладних станів в хірургії. У 1972 році закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа” та здобула кваліфікацію лікаря. З 1971 по 1972 рр. пройшла інтернатуру з хірургії. Курси спеціалізації в Київському інституті удосконалення лікарів з онкології хірургічної. Працює онкологом онкологічного відділення міської лікарні, з 1986 р. – викладачем хірургії медичного коледжу. Основний напрямок роботи — це «Впровадження сучасних інформаційних технологій у процес викладання хірургії».

Приходько Олена Олексіївна. Спеціаліст вищої категорії, викладач хірургії, медсестринства в хірургії, основ реаніматології. Випускниця Бердянського медичного училища. Рік працювала медичною сестрою в лікарні № 5 міста Запоріжжя. У 1977 році закінчила Запорізький державний медичний інститут, лікувальний факультет, здобула спеціальність лікаря-хірурга, анестезіолога та реаніматолога.Після закінчення інтернатури з хірургії з 1978 року шість років працювала анестезіологом-реаніматологом у відділенні анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Бердянської міської лікарні. З жовтня 1983 року по серпень 1984 року працювала хірургом у Бердянській міській поліклініці. У Бердянському медичному коледжі працює з вересня 1984 року викладачем хірургії та основ реаніматології. Працює над впровадженням електронного тестового контролю з хірургії.

Цапурін Володимир Іванович. 1967 р. закінчив військово-медичний факультет Горьківського медичного інституту за спеціальністю "Лікувально-профілактична справа”. У Бердянському медичному коледжі працює з грудня 1990 року викладачем хірургії та військово-медичної підготовки. Виконанню завдань високого рівня професійної підготовки студентів коледжу сприяє встановлення Володимиром Івановичем тісного контакту із завідувачами відділень, головними медсестрами, середнім медперсоналом хірургічного відділення КУ "Бердянська міська лікарня”. Володимир Іванович є членом авторського колективу зі створення комплексів навчально-методичних документів з хірургії та невідкладних станів у хірургії.

Червінко Олександр Іванович. Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії. 1974 р. закінчив Гайсинське медичне училище, 1982 р. – Донецький державний медичний інститут. Капітан медичної служби. Працював фельдшером швидкої допомоги, лікарем-епідеміологом, викладачем у Бердянському інституті підприємництва. За фахом лікар-епідеміолог. У Бердянському медичному коледжі працює з грудня 1982 року викладачем епідеміології, військово-медичної підготовки, медицини катастроф та БЖД.Велику увагу Олександр Іванович приділяє активним методам навчання. З цією метою розроблено ділові ігри й імітаційні вправи, ребуси, чайнворди, кросворди, головоломки.

Безуглова Валентина Григорівна. Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач акушерства та гінекології. Закінчила Донецький медичний інститут імені М. Горького в 1979 році за спеціальністю лікар-гінеколог. Протягом семи років працювала в пологовому будинку м. Бердянська. В Бердянському медичному коледжі з 1986 р. Теоретичні і практичні заняття Валентини Григорівни забезпечують розвиток у студентів професійних вмінь та навичок, відповідальність та любов до обраної професії. Валентина Григорівна активно залучає студентів до науково-дослідницької роботи, до проведення санітарно-освітньої роботи серед школярів.

Наривська Валентина Миколаївна. Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач акушерства та гінекології. 1986 року закінчила Запорізький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію акушер-гінеколог. У Бердянському медичному коледжі працює з 1987 року викладачем акушерства і гінекології. З грудня 2002 року обіймає посаду заступника директора з виробничого навчання. При створенні навчально-методичних комплексів орієнтується на форми й методи, що забезпечують раціональну пізнавальну діяльність, творчий підхід до вирішення поставлених завдань, пошукову науково-дослідницьку діяльність. Викладачем укладено методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи студентів ІІ, ІІІ, ІV курсів зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» в період виробничих практик.

Грицун Ніна Григорівна, спеціаліст першої категорії, викладач інфекційних хвороб. Закінчила в 1976 році Дніпропетровський медичний інститут, санітарно-гігієнічний факультет, спеціальність „Санітарія, гігієна, епідеміологія”. У Бердянському медичному коледжі працює з січня 1982 року. Ніна Григорівна намагається прищепити студентам любов до свого предмету, допомогти молоді краще розбиратися в сучасних захворюваннях та соціально-політичних проблемах, сприяє виробленню активної життєвої позиції в студентів.

Дараган Людмила Володимирівна. Спеціаліст вищої категорії, викладач інфекційних хвороб і медсестринства при інфекційних хворобах. 1996 року закінчила Дніпропетровську державну медичну академію за спеціальністю «Санітарія, гігієна,епідеміологія», здобула кваліфікацію лікаря-гігієніста, епідеміолога, профпатолога. 1998 року закінчила інтернатуру при Запорізькому державному медичному університеті за спеціальністю «Інфекційні хвороби». Працювала лікарем-інфекціоністом у Бердянській міській лікарні. У Бердянському медичному коледжі працює з 2003 р. викладачем інфекційних хвороб. Теоретичні й практичні заняття Людмили Володимирівни забезпечують розвиток у студентів професійних умінь та навичок, формують почуття відповідальності, любові до обраної професії.