Луганський державний медичний університет (лдму)

Луганський державний медичний університет (ЛДМУ)

Луганський державний медичний університет (ЛДМУ)

Місто: Рік заснування: 1956 Статус: державний Акредитація: IV Документ про закінчення: Диплом держ. зразка Форма навчання: денна, заочна Квалифікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр Адреса: вул. 50-річчя Оборони Луганська, 1, Луганськ, 91045 Телефон: (064) 263-02-16,
(064) 253-20-36 Сайт:

Безкоштовне навчанняПлатне навчанняВійськова кафедраГуртожитокПіслядипломна освітаАспірантура, докторантураПiдготовче вiддiлення Студентів 3631 Викладачів 481 Кандидатів наук 271 Професорів і докторів наук 74

Факультети і спеціальностівгору

Медичний факультет

 • лікувальна справа;
 • педіатрія;
 • сестринcька спpава.

Стоматолoгічний факультeт

Фармацeвтичний факультeт

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся за тел.: (064) 263-02-16, (064) 253-20-36.

Довузівська підготовка: тел. 8 (064) 263-02-16; термін навчання: 15 жовтня - 15 червня (заочно); термін навчання: 15 листопада - 15 червня (вечірні).

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора за єдиною формою, у якій зазначається обраний напрям підготовки та форма навчання;
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти;
 • паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • 6 однакових фотокарток розміром 3x4 см;
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) для чоловіків.
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • медична довідка за формою 086/O;
 • карта профілактичних щеплень за формою 063/O;
 • копія трудової книжки (для осiб, якi мають стаж роботи);
 • договір на підготовку (у випадку платного навчання);
 • копію додатку до диплому про вищу освіту (при вступі до магістратури);
 • автобіографія (при вступі до магістратури);
 • документи, що дають право на пільги (якщо такі є);
 • можливо також: декілька файлів, конвертів, папка для документів.

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте за тел.: (064) 263-02-16, (064) 253-20-36.

Институт включає в себе медико-біологічний ліцей-інтернат, гімназію, навчальні класи у віддалених районах області, шість факультетів: три медичних (за спеціальністю «лікувальна справа», «педіатрія», іноземних громадян), стоматологічний, фармацевтичний, післядипломної освіти. В університеті навчаються майже 4 тисячі студентів, серед яких іноземні більш ніж із 30 країн світу. На факультетах працюють 40 кафедр, із них - 22 клінічні та 18 теоретичних. Післядипломна освіта здійснюється на факультеті післядипломної освіти, де функціонують 4 кафедри. Дипломне навчання базується на впровадженні сучасних навчально-методичних технологій, спрямованих на підвищення якості та ефективності навчального процесу.

Усе це дозволило університету зайняти одне з провідних місць серед медичних закладів України і мати показник викладачів із науковими ступенями майже 87%.

Університет займається в основному двома провідними науковими проблемами: науковою розробкою і впровадженням медичної системи життєзабезпечення потерпілих у техногенних аваріях і катастрофах та медичними аспектами екології в умовах промислового регіону Донбасу. Робота над першою проблемою стала основою теорії і практики медицини катастроф України. Підготовці кадрів в університеті приділяється особлива увага. Щорічно захищається по 4-6 докторських і 15-20 кандидатських дисертацій. В університеті функціонує дві Спеціалізовані ради із захисту кандидатcьких диcертацій. Універcитет дpукує 7 науковиx жуpналів тa збіpників, які включeні дo перeліку видaнь, затверджениx ВАКoм Укpаїни.

Луганcький мeдичний інcтитут заcнований у 1956 рoці.