Міжнародна науково-практична конференція «Актуа

30–31 травня 2013 р. у Херсоні відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій». Захід 7 05 Міжнародна науково практична конференція «Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій»проводитиметься Українським інститутом стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України та Херсонським обласним центром здоров’я та спортивної медицини згідно з Реєстром МОЗ України проведення конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2013 р.
У межах проведення конференції буде організована виставка медичного обладнання, лікарських препаратів, немедичних засобів оздоровлення.

Основні наукові напрями конференції:

 • формування здорового способу життя як пріоритет діяльності галузі охорони здоров’я, чинники, що впливають на формування здоров’я людини;
 • профілактичні стратегії в системі охорони здоров’я, соціально значущі та соціально небезпечні захворювання, хвороби небезпечної поведінки;
 • валеологічна проблематика у спільній діяльності лікувально-профілактичних закладів та закладів освіти, теорія і практика валеологічної та корекційної педагогіки;
 • стан і перспективи розвитку фізичної реабілітації в Україні та світі;
 • лікувальний та оздоровчий вплив засобів фізичної культури та спорту;
 • нетрадиційні та альтернативні оздоровчі технології, використання природних і преформованих факторів у лікуванні та реа­білітації;
 • сучасні підходи до реабілітації при хронічних неінфекційних захворюваннях, реабілітаційні та відновні технології, їх вплив на якість життя людини;
 • первинна медико-санітарна допомога, сімейна медицина, превентивна медицина.

Форми участі в конференції:

 • усна доповідь і публікація;
 • публікація.

Правила оформлення заявки для участі в конференції:

Вимоги до оформлення друкованої роботи:

 • від одного автора приймається не більше 3 робіт (у тому числі у співавторстві);
 • матеріали доповідей подаються у друкованому та електрон­ному вигляді (електронною поштою) у редакторі Microsoft Word, версії 6,0; 7,0; 8;0; у форматі А4, з полями: верхнє і нижнє — 2 см, ліве — 2,5 см, праве — 1 см. Параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір кегля — 14, звичайний, інтервал — 1,5, без переносів. Обсяг матеріалів для друку — 3–6 сторінок друкованого тексту. Термін подачі — до 15 березня 2013 р.;
 • кожен файл має містити одну роботу. Назва файлу повинна збігатися з прізвищем першого автора і порядковим номером тез, якщо автор представляє більше однієї роботи. Назва роботи друкується великими літерами. Нижче рядковими літерами друкуються прізвище та ініціали автора, ще нижче — повна назва установи, місто, країна. Вирівнювання заголовка по центру без відступу, вирівнювання по тексту тез по ширині. Відступ першого рядка в тексті — 1,25см.

Вимоги до усної доповіді:

 • тривалість не має перевищувати 15 хв, виступу у обговоренні — 5 хв. Авторам робіт, відібраних комісією для усної доповіді, буде додатково надіслане повідомлення до 15 квітня 2013 р.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Заявку (зазначити форму участі — «виступ», «друк статті»), матеріали для друку, реєстраційну форму учасника, копію квитанції про поштовий переказ, чистий конверт із маркою та зворотною адресою просимо надсилати поштою за адресою:

Сєдлєр Дар’я Вікторівна

Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини,

Україна, 73005, Херсон, вул. Перекопська, 169.

Побудова програми та розсилка запрошень на конференцію здійснюватимуться на основі інформації, отриманої з анкет учасників, а отже, стежте за її точністю.

Внески на видавничі та редакційні витрати в обсязі 70 грн. за одну сторінку надсилати поштовим переказом за вищенаведеною адресою.

З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися до головного лікаря Херсонського обласного центру здоров’я та спортивної медицини, співголови оргкомітету конференції Ромаскевича Юрія Олексійовича:

E-mail: centersportmed@i.ua;

тел./факс: (0552) 35-50-27;

тел.: (067) 416-27-08.

Реєстраційна форма учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій» (м. Херсон, 30–31 травня 2013 р.)

Прізвище____________________________________________________

Ім’я _______________________ По батькові ________________________

Дата народження_____________________________________________

Назва організації_____________________________________________

Посада_______________________ Вчений ступінь _________________

Вчене звання ______________________________________________

Поштова адреса_____________________________________________

Поштовий індекс_____________________________________________

Контактний телефон (з кодом міста)____________________________

Факс_______________________________________________________

Електронна адреса___________________________________________

Можливі варіанти розміщення ______готель

_____зупинюсь у родичів чи знайомих

Варіант участі:

участь із доповіддю участь без доповіді публікація

Назва доповіді:_______________________________________________

Особистий підпис________________________

Прес-служба «Українського медичного часопису»