Социология

Зигзаги «покращення»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за 2012 рік

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

Промисловість

Підсумком роботи промисловості регіону за 2012р. стало зростання темпів виробництва продукції відносно 2011р. (індекс - 102,2%), що забезпечено результатами роботи в усіх основних видах промислової діяльності області: добувній галузі (103,8%), переробній (100,9%), сфері виробництва і розподілення електроенергії, газу та води (104,7%), при цьому в промисловому виробництві темп росту за 2012р. погіршився на 0,7 в.п. порівняно з підсумками за січень-листопад 2012р.

Показники зростання індустрії Дніпропетровщини визначали, перш за все, позитивні результати в роботі підприємств видобувної галузі, де відмічено ріст випуску продукції як у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин (112,9%), так і неенергетичних (101,8%).

Зафіксовано і вагомий внесок переробних підприємств регіону -металургії та металообробки (100,9%), з випуску іншої неметалевої мінеральної продукції (101,5%), хімічної та нафтохімічної промисловості (101,9%), целюлозно-паперового виробництва (102,1%), випуску харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (107,6%), легкої промисловості (118,6%). При цьому не досягнуто рівня виробництва продукції в обробленні деревини та випуску виробів з деревини, крім меблів (88,6%), коксу та продуктів нафтоперероблення (97%), машинобудуванні (97,7%).